วิธีแก้ดวงตก


ดวงตก” หรือ “มีเคราะห์” น่าจะคล้ายกัน วันนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ “วิธีแก้ดวงตก” กัน

วิพากษ์วิจารณ์กันเลย ตัวอักษรสีน้ำเงินของผู้เขียนวิธีแก้ดวงตก ตัวอักษรสีดำคือ คำวิพากษ์วิจารณ์ของผม

สวัสดีครับทุกท่านที่สนใจวิธีการแก้ดวงให้ถูกวิธี ตามหลักความเป็นจริงเรื่องการแก้ดวงนั้นมีอยู่หลายแบบอย่างหลายวิธีเช่นกัน

การแก้ดวงที่ผมได้นำมาแนะนำนั้น เป็นการแก้ดวงที่ใช้หลักเหตุ และผลที่มาจากการกระทำที่ไม่ใช่รอคอย หรือให้ผู้อื่นมาช่วยปัดเป่าให้ดวงของเราดีขึ้น

การแก้ดวงที่ให้ได้ผล และถูกต้องนั้น ต้องแก้ด้วยการกระทำด้วยตัวเอง ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้ ทุกคนจะแก้ให้ดีขึ้นได้ต้องแก้ด้วยตัวเอง เพราะไม่มีใครมาแก้ให้เราได้ครับ

ถ้าใครจะแก้ให้ได้ไม่มีอย่างแน่นอน ถ้าใครจะมาแก้ดวงให้คุณก็มีแต่กระเป๋าคุณได้เบาขึ้นนเอง

ตรงนี้ เห็นด้วย  100%  เต็ม และเกิดมุมมองใหม่ขึ้นด้วย “ดวงตกต้องแก้ด้วยตนเอง ไม่ต้องให้คนอื่นมาทำพิธีให้

บอกตรงๆ เมื่อก่อนผมก็ไม่เคยคิดในประเด็นนี้ คือ จะแก้เคราะห์กรรมของตนเอง แล้วไปให้คนอื่นทำให้ เช่น พระ หมอผี พราหมณ์ เป็นต้น เคราะห์กรรมเราจะหมดไปได้อย่างไร

กรรมคือ การกระทำ เราเคยทำกรรมใดไว้ เราต้องได้รับกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมแม้แต่เพียงเล็กน้อย หรือคำที่ได้กล่าวไว้ว่า ทำอย่างไร ต้องได้อย่างนั้น ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ตามวิถีกรรมของแต่ละคน

ตรงนี้ก็ถูกอยู่ แต่ต่อไปข้างหน้า ชักจะเริ่มไม่ถูกแล้ว

การเสริมสร้างบารมี ที่จริงผมจะแจ้งเรื่องการเสริมสร้างบารมีนานแล้วเรื่องการสร้างบารมี การสร้างบารมีที่แท้จริงคือ การให้ คือการสร้างบารมีอย่างสูงสุด

การสร้างบารมีที่แท้จริงและเห็นผลกันจริงๆ คือ การให้ ... การสร้างบารมีอยู่แค่เอื้อมมือคุณเอง คือ การให้

การให้มีอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่าง ให้ชีวิต ให้สิ่งของ ให้อาหาร ให้เครื่องนุ่งห่ม ให้ที่อยู่อาศัย ให้การศึกษา ให้ยารักษาโรค ให้ปัจจัยต่างๆที่ใช้ดำเนินชีวิต ฯลฯ

และ การให้คือการสร้างบารมีสูงที่สุดนั่นเองครับ

อ่านมาถึงตอนนี้ เริ่มเซ็งในอารมณ์

ผู้เขียนคนนี้ แกเริ่มต้นมาดี มาตกม้าตายก็ตอนนี้  อันที่จริง แกตกม้าตายมาตั้งแต่แรกแล้ว แต่เริ่มเขียนดีๆ ไว้ก่อน ก็เพื่อโน้มน้าวให้คนอ่านต่อมาเท่านั้นเอง

การสร้างบุญ-บารมีของพุทธศาสนิกชน และเป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุไปด้วยกันนั้น มี 3 ประการคือ ทาน-ศีล-ภาวนา

การให้ทานนั้นอยู่ระดับแรกเลย ซึ่งต้องไม่ใช่สูงสุดแน่ ดูวิธีการแก้ดวงของเขากันก่อน

วิธีการแก้ดวง
1. ปล่อยนก 7 วัน/ครั้ง ชนิดใดก็ได้ หรือตามเวลาและโอกาสอันควร
2. ปล่อยปลา 3 วัน/ครั้งชนิดใดก็ได้ หรือตามเวลาและโอกาสอันควร
3. ปล่อยเต่า 6 วัน/ครั้งชนิดใดก็ได้ หรือตามเวลาและโอกาสอันควร
4. ปล่อยกบ 4 วัน/ครั้งชนิดใดก็ได้ หรือตามเวลาและโอกาสอันควร
5. ปล่อยสัตว์ทุกชนิดที่สามารถปล่อยได้เป็นประจำ หรือตามเวลาและโอกาสอันควร

ทั้ง  5  ข้อดังกล่าวนั้น มีข้อความนี้ อยู่ท้ายข้อความ ( ซื้อที่ตลาด หรือที่กำลังจะโดนฆ่า ) ทุกข้อ  อันที่จริง ทั้ง 5 ข้อดังกล่าว เขียนข้อ 5 ข้อเดียวก็พอแล้ว

6. การให้ทาน ให้ชีวิต ให้ทรัพย์ ให้เครื่องอุปโภคบริโภค ให้สิ่งที่เขาขาดแคลน ฯลฯ เป็นประจำตามกาลเวลาและโอกาสตามควร

7. การทำบุญตามศาสนา ตามหลักพิธีทางศาสนาให้ทำบุญอย่างรู้หลักการรู้ถึงความพอดี


สองข้อนี้ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของการให้ทานได้  แต่  4  ข้อที่เหลือนั้น ไม่อยู่ในเกณฑ์ของการให้ทานแล้ว

8. การรักษาศีลพร้อมหลักพื้นฐาน อย่างน้อย 3 ข้อ
9. การไม่เบียดเบียน
10. ชอบด้วยการคิดดี การพูดดี และการกระทำดี
11. ความรู้จักพอ

ท่านผู้เขียนกล่าวว่า การปฏิบัติตาม 11 ข้อข้างต้นนั้น “ต่อให้คุณดวงตกมากแค่ไหน ดวงตกของคุณก็ไม่สามารถทำอันตรายคุณได้ หรือใครจะทำร้าย หรือเกิดอุบัติเหตุคุณก็จะสามารถรอดได้อย่างปลอดภัยครับ”

ผมรู้สึกว่า จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมากไปหน่อย 

ท่านผู้เขียนท่านนี้ ยังกล่าวถึง “หลักของการ ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ต่างๆ” ไว้อีก ดังนี้

การปล่อยนกปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์อื่นๆ ทุกชนิดนั้น คำที่ใช้ในการพูดที่เหมาะสมที่สุด คือการอวยพรให้สัตว์ที่เราปล่อยไปดี รอดพ้นปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง หรือไม่ต้องพูดอะไรก็ได้

เพียงแต่เราให้ความรู้สึกที่ดี คือความเมตตาเพียงเท่านี้ก็พอแล้วครับ และไม่ต้องจุดธูป หรือเทียน หรือดอกไม้ หรือสิ่งบูชาอื่นๆ

สิ่งที่ไม่ควรทำใน การปล่อยนก ปล่อยปลา หรือ ปล่อยสัตว์อื่นๆ นั้น มีหลายท่านที่ผมเห็นมามักจะกล่าวคำต่างๆ เพื่อขอให้ได้สิ่งนั้น สิ่งนี้ ฯลฯ การกล่าวคำขอต่างๆ เมื่อปล่อยสัตว์ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับ

หรือการจุดธูป เทียน ดอกไม้ เพื่อให้ดูขลังขึ้น เพราะการทำบุญนั้นเราต้องทำบุญด้วยใจจริง ซึ่งเราไม่หวังสิ่งตอบแทนครับ และคนที่ทำด้วยความจริงจากใจนั้นผลจะเกิดขึ้นเองครับ โดยที่เราไม่ต้องขอสิ่งตอบแทนใดๆ

โดยสรุป

ผู้เขียนท่านนี้ ท่านก็อยากจะมาโปรโมทการให้ทานโดยการปล่อยสัตว์ของท่านเท่านั้น  ข้อเขียนอย่างอื่นๆ ท่านก็เขียนเพื่อโน้มน้าวให้คนอ่านเท่านั้น

การปล่อยชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่านั้น ได้บุญแน่ๆ  แต่ไม่มากพอที่จะ “กำจัด” เคราะห์กรรมที่เกินจากกรรมชั่วในอดีตแน่นอน

นอกจากนั้นแล้ว ที่ว่าเป็นการเสริมดวงบารมีต่อผู้ปฏิบัติ ซึ่งก็จริง แต่ไม่ใช่เป็นบารมีสูงสุด  บารมีสูงสุดในปัจจุบันนี้ คือ การฝึกวิชาธรรมกายเท่านั้น.....
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น