นายพยายามหนีบ้าง

ผมได้เขียนบทความเชิญชวนคนไปสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุ แล้วนำไปขึ้นไว้ที่ บล็อกของมูลนิธิ ชื่อของหน้าเว็บก็คือ “ขอเชิญปฏิบัติธรรมเพื่อ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุ

แฟนคลับของผม ท่านก็เอาไปเผยแพร่ในพันธุ์ทิพย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยตั้งชื่อกระทู้ว่า “ขอเชิญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุ" อย่างถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า” เมื่อตั้งกระทู้ไปแล้ว ก็มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นกันพอสมควร 

ผมวิพากษ์วิจารณ์ข้อเขียนของสมองหมา ปัญญาควาย Detente ไป  2  บทความแล้ว ถึงสุดท้ายที่ว่า สมองหมา ปัญญาควาย Detente หนีหายไปจากกระทู้แล้ว ไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย

ปรากฏว่า “นายพยายาม” ได้เข้ามาเขียนต่อ ทำนองเข้าข้าง สมองหมา ปัญญาควาย Detente ดังนี้

ความคิดเห็นที่ 22

มันผิดตั้งแต่คำว่า   "ขอเชิญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุ"   อย่างถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  แล้วครับ  เหตุผลง่าย พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอน

ขอเหน็บซักข้อ อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1) การปฏิบัติธรรมแบบวิชาธรรมกายเป็นการสอนนอกศาสนาพุทธอย่างไร

ไม่ปรากฏหลักฐานจากทุกคัมภีร์ที่มีมา เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถา ทีปนีต่างๆ ฯลฯ ในยุคเก่าๆว่ามีวิธีการเช่นนี้

ส่วนมากที่พูดจากกัน มาจากหลวงพ่อสด และกระจายแบบตัวใครตัวมันจนเลอะไปหมด

สิ่งไหนถ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นได้ พระพุทธเจ้าไม่มีตรัสแบบต้องมานั่งตีความมาก จะทรงตรัสบ่อยๆ เลย เช่น เรื่อง มรรค    อริยสัจ    และ ..................

ไม่ปรากฏ คำว่า ธรรมกายในสติปัฎฐานสูตร อันเป็นที่รวบรวมวิธีการเพื่อความหลุดพ้นเลย

ค้นพระไตรปิฎก พบคำว่า ธรรมกายซักกี่คำเชียว และที่พบ อรรถกถาตีความไม่ใช่แบบวิชาธรรมกายด้วย

ด้วยความเคารพในหลวงพ่อสด ต้องขอขมาท่าน ผมไม่เจตนาจ้วงจาบ แต่ ที่ท่านบอกคนอื่นไว้ มีผลแล้ว

ปล. ขอขมาท่านในฐานะที่ท่านเป็นพระ ไม่ใช่ในฐานะที่ผมไปล่วงเกินคำว่า วิชาธรรมกาย

ปล. ที่ ๒  อนาถกับบัณฑิตที่เป็นพระเปรียญธรรมมาก เรียนรู้มา ข้อเท็จจริงก็มีปรากฏว่าสิ่งไหนถูกต้อง ควรหรือไม่ควร  มีหรือไม่มี  แต่บางรูปก็เพี้ยนสอนไป อนาถแท้

นายพยายามคนนี้ เข้ามาอย่างใหญ่โตมโหฬารแบบเดียวกับ สมองหมา ปัญญาควาย Detente อีกแล้ว 

แล้วก็คงจะอ่านไม่ละเอียด เอาความรู้เดิมๆ มาโจมตี  ก็ สมองหมา ปัญญาควาย Detente มันยังหนีกระทู้ไปแล้ว  สมองหมา ปัญญาควาย นายพยายามจะเหลือเรอะ

ข้อความของสมองหมา ปัญญาควายนายพยายามนี่ มีลูกคู่มาให้กำลังว่าเขียนถูกใจเขา  2  คน คือ metteyya กับ กระบี่นางฟ้า

คราวนี้ เจ้าของกระทู้ตอบนายพยายามยาวเหมือนกัน ดังนี้

เรียน คุณนายพยายาม

อยากจะได้คำตอบในสิ่งต่อไปนี้

1) พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอน

พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ใช้หรือไม่ว่า "ที่สอนอยู่ในยุคนั้น" เป็นเพียงใบไม้ในกำมือ การสอนต่อมาในยุคหลัง จะให้ปรากฏเป็นตัวอักษรในพระไตรปิฎกทุกตัวอักษรอย่างนั้นหรือ

ถ้าเป็นอย่างนั้น คำสอนที่ว่า "พุทลมเข้า โธลมออก" ก็ไม่มี  ดูลมหายใจเข้าออกท่องยุบหนอพองหนอก็ไม่มี 

ถ้าเอาเกณฑ์ที่ว่า "สงสัยไม่ต้องปฏิบัติธรรมกันเลย เพราะไม่มีในพระไตรปิฎกแบบทุกตัวอักษรทั้งสิ้น"

2) อยากจะทราบเกณฑ์ในการ "กำหนดว่าอะไรคือพุทธแท้ อะไรคือพุทธไม่แท้" ของคุณนายพยายาม จะใช้วิธีการตรวจสอบ "ทีละคำ" อย่างนั้นหรือ

ทีนี้ จะบอกหลักฐานทางวิชาธรรมกายบ้าง 

[1] ในพระอภิธรรมบอกไว้ว่า "จิตเป็นดวง"

คัดจาก : ความเข้าใจเรื่องพระอภิธรรม (๒) พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชhttp://www.dharma-ga...omdej-01-02.htm

"..โดยปรกติจิตก็มีดวงเดียว จิตจะเป็นต่างๆ ก็เพราะมีเจตสิก แปลว่า ธรรมะที่มีในใจ มีเจตสิกเป็นอย่างไรจิตก็เป็นอย่างนั้น

เจตสิกจึงเป็นสิ่งที่มีผสมอยู่ในจิต เทียบเหมือนดั่งว่าน้ำกับสีที่ผสมอยู่ในน้ำ น้ำโดยปรกติก็เป็นอย่างเดียว แต่เมื่อใส่สีลงไปน้ำ จึงเป็นน้ำสีนั้น น้ำสีนี้ ฉะนั้น

ในอภิธรรมที่แจกจิตไว้ถึง ๘๙ ดวง ก็ด้วยอำนาจของเจตสิกนี้เอง"

วิชาธรรมกายก็บอกว่า "จิตมีลักษณะเป็นดวง" ก็ตรงตามพระอภิธรรม

[2] ในพระสูตรมีคำว่า "มีดวงตาเห็นธรรม"

ข้อความดังกล่าว แปลกันว่า "บรรลุพระโสดาบัน" โดยไม่มีคำอธิบาย เป็นการ "เดา" อย่างไม่มีหลักฐาน

วิชาธรรมกาย สอนว่า "เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วน จะเห็นดวงธัมมานุปัสสติปัฏฐาน" หรือดวงปฐมมรรค นี่คือ การมีดวงตาเห็นธรรม ถูกต้องตรงตามพระสูตรเป๊ะ

ดูหลักฐานการสอนเด็กจนมีดวงตาเห็นธรรม

http://youtu.be/uQN0UNU0Q0g
http://youtu.be/NZRx3JCGBUo
http://youtu.be/eyezCIcqm20
http://youtu.be/x3orvvw151w
http://youtu.be/oWS7goSlxKQ
http://youtu.be/QZZumJpHBv0
http://youtu.be/lbPnWZWRqog
http://youtu.be/7FEyBG-G65g
http://youtu.be/zzwFkb-ug6w
http://youtu.be/p1q24GdHp2U
http://youtu.be/7SrUXeoQPts
http://youtu.be/ZXGFXjylu30
http://youtu.be/323J6ZFXhgY
http://youtu.be/ryzcuOmDHUM
http://youtu.be/LVZSqbedRIU
http://youtu.be/n5OY5yXiVYk
http://youtu.be/eEC9-8b7mTI
http://youtu.be/dbaWHUgpGEg
http://youtu.be/6jBThx3l1s4
http://youtu.be/NlxhWn2i4Ss
http://youtu.be/JIbAed4L604
http://youtu.be/E-Hcg3ieG7s
http://youtu.be/4STxlDgNRbs
http://youtu.be/oWhY7OvYqrw
http://youtu.be/b8ooicPwqo8
http://youtu.be/VtInUNHdBmc
http://youtu.be/LYVim9V2cKw
http://youtu.be/xau-pG5FaSY
http://youtu.be/Oc-yx8i9kRo
http://youtu.be/sX6itHV9tJc
http://youtu.be/nrLWh_U-umw
http://youtu.be/tdnj02D9doE
http://youtu.be/gon8ApVlfwY
http://youtu.be/l9M-meVyOgo
http://youtu.be/WjJocwwj4kE
http://youtu.be/U_0pENMcTMg
http://youtu.be/wuWxC1wBbW4
http://youtu.be/dzF1Sh4MZ0g
http://youtu.be/WDPmu5ez-yg
http://youtu.be/8iaZILUAroQ
http://youtu.be/SBNg3hv05wY
http://youtu.be/Jbp5UFeh1UU
http://youtu.be/f7ZXzd-G6zQ
http://youtu.be/Q6dR9U9hO_w
http://youtu.be/A4GvTV8bGso
http://youtu.be/XpGkkCJXrYQ
http://youtu.be/YC2jUtfyzy4
http://youtu.be/Clxh8ZOGIwk
http://youtu.be/zJiCm1KJjs0
http://youtu.be/zJiCm1KJjs0
http://youtu.be/xTqJWuDW9lQ
http://youtu.be/MRVoCQyjU7M
http://youtu.be/5my1lAOm9Zs
http://youtu.be/5my1lAOm9Zs
http://youtu.be/uwaeuAWHVMk
http://youtu.be/4afeSI-3wZI
http://youtu.be/cO0FQgZjMJk
http://youtu.be/SBh0hJr6DvE
http://youtu.be/G8lbDQSoK7Q
http://youtu.be/jdYsP683Kz4
http://youtu.be/tvavFN5FX_s
http://youtu.be/bTCnKT26sq0
http://youtu.be/CID0T_19_tk
http://youtu.be/7I-xmdxin2s
http://youtu.be/pHpHwb8uGug

ขอคำอธิบายจากคุณนายพยายามจากคำถามที่ถามไปด้วย

เท่านั้นเอง สมองหมา ปัญญาควายนายพยายามก็หนีหายไปอีกตัวหนึ่ง ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร

ดูทีแรกคิดว่าจะเป็น “หนังยาว” คือ น่าจะสู้กันนาน  อะไรวะ “ม้วนเดียวจอด”  ผมสงสัยว่า คงตกใจวิดิโอที่ผมสอนมากกว่า

เจ้าของกระทู้นี้ เขาสมัครเป็นสมาชิกวิดิโอของผมที่ Youtube ด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น